Backlink miễn phí có thật sự tốt cho SEO

Rate this post

Backlink miễn phí có thật sự tốt cho SEO tạo ra backlink chất lượng là một việc làm vô cùng quan trọng trong làm SEO website.Nguồn backlink miễn phí thì khá dồi dào những không phải ở đâu cũng chất lượng và không dể để có được dưới đây là danh sách website bạn có thể có cho mình một lượng backlink miễn phí khá chất lượng :

– http://www.statbrain.com
– http://whois.domaintools.com
– http://www.whoisya.com
– http://www.robtex.com/dns
– http://www.aboutus.org
– http://websiteshadow.com
– http://web.archive.org
– http://www.submitexpress.com
– http://www.cubestat.com

Một số web nước ngoài :

即効性のあるED治療薬でいざという時に備える


http://www.abcurls.com
http://www.allurlsonline.com
http://www.allworldurls.com
http://www.amuletdirectory.com
http://www.applydirectory.com
http://www.Appguides.Com
http://www.archcatalog.com
http://www.arenacatalog.com
http://www.askaboutnet.com
http://www.askdirectory.com
http://www.availablecatalog.com
http://www.azuritecatalog.com
http://www.azuritedirectory.com
http://www.begincatalog.com
http://www.begindirectory.com
http://www.bloomcatalog.com

Home Page


http://www.bravocatalog.com
http://www.browsedir.com
http://www.Bloblongo.net
http://www.choosecatalog.com
http://www.choosedirectory.com
http://www.chooseindex.com
http://www.clevercatalog.com
http://www.cluburls.com
http://www.coralcatalog.com
http://www.coraldirectory.com
http://www.Cubicdirectory.com
http://www.decidedirectory.com
http://www.destinydirectory.com
http://www.dinamitdirectory.com
http://www.directorybravo.com
http://www.dmozy.com
http://www.docsdir.com
http://www.emeralddirectory.com
http://www.emeraldlist.com
http://www.excellentcatalog.com
http://www.excellentpage.com
http://www.expertcatalog.com
http://www.faircatalog.com
http://www.fantasticdir.com
http://www.followdirectory.com
http://www.forcedirectory.com
http://www.founddir.com
http://www.freeaddmission.com
http://www.freepagesubmission.com
http://www.freshurls.com
http://www.genialcatalog.com
http://www.genialdirectory.com
http://www.goldbrowse.com
http://www.greydirectory.com
http://www.groupurls.com
http://www.growdirectory.com
http://www.icedir.com
http://www.inflamecatalog.com
http://www.inflamedirectory.com
http://www.inflamelist.com
http://www.lookindirectory.com
http://www.morganitecatalog.com
http://www.morganitedirectory.com
http://www.nonstopdir.com
http://www.nr1directory.com
http://www.onyxcatalog.com
http://www.onyxlist.com
http://www.orangeurls.com
http://www.pagescatalog.com
http://www.pathdirectory.com
http://www.primodir.com
http://www.puredocs.com
http://www.Poly-web.com
http://www.sapphiredirectory.com
http://www.sapphirelist.com
http://www.seeindirectory.com
http://www.shinycatalog.com
http://www.shinyindex.com
http://www.signdir.com
http://www.signindirectory.com
http://www.starrycatalog.com
http://www.starrydirectory.com
http://www.starryindex.com
http://www.starrylist.com
http://www.stayindirectory.com
http://www.successfuldirectory.com
http://www.talismancatalog.com
http://www.talismandirectory.com
http://www.talismanlist.com
http://www.thesitemaps.com
http://www.tntcatalog.com
http://www.topazcatalog.com
http://www.topazdirectory.com
http://www.urlscatalog.com
http://www.urlsindex.com
http://www.urlskey.com
http://www.urlslist.com
http://www.urlspage.com
http://www.urlsworld.com
http://www.visitcatalog.com
http://www.visitdir.com
http://www.yellowdocs.com
http://www.yellowurls.com
http://www.zenithcatalog.com
http://www.zenithlist.com

Một số web Việt Nam
http://www.vinatop.com
http://danhbas.com
http://www.addvn.com
http://lienketweb.com/submit.php
http://www.diachi.net
http://www.webdanhba.com
http://danhbas.com/submit.php
http://danhbas.com
http://www.danhbawebsite.com
http://www.vinatop.com
http://www2.vietnamwebsite.net

Tôi rất ít khi chọn sử dụng backlink như thế này vì với TLSEO chúng tôi muốn tự tay xây dựng cho mình nguồn backlink cùng chủ đề cùng sản phẩm và cùng lên top.Vì với chúng tôi hiểu cần gì để website lên top và phải xây dựng những gì.

Bạn không có thời gian để cho mình một hệ thống SEO chất lượng không có thời gian tạo ra nguồn backlink và bạn cần mua backlink để có được liên kết chất lượng kéo website lên top.Chọn ngay các dịch vụ SEO của TLSEO như cung cấp backlink tay hay dịch vụ viết bài.Với những gì TLSEO có tôi tin bạn sẽ hài lòng.