Tất cả lý thuyết về SEO và cách quản lý tài khoản người dùng WordPress đã bị Xoá

Để ngăn chặn các botnet từ hacking trang web này năm ngoái tôi đã vô hiệu hóa tập lệnh “wp-login.php” cho BotZon. Bất kỳ ai đã đăng ký một tài khoản người dùng WordPress trong quá khứ vì lợi ích của việc đăng một bình luận đã không thể đăng nhập để quản lý đăng […]

Read More