Xây dựng chiến lược quảng cáo trên facebook lợi ích của doanh nghiệp nhỏ

Xây dựng chiến lược quảng cáo trên facebook.Trên thực tế facebook là mạng xã hội lớn nhất trên thế giới với hơn 1,2 tỷ người dùng hoạt động, trong đó hơn 60% trong số đó đăng ký hàng ngày. Nhiều doanh nghiệp lúng túng khỏi quảng cáo trên Facebook vì đó là một mạng xã hội. Mọi […]

Read More